BJØRN QVALE

Tyngdepunktet af mine interesser ligger indenfor det tredimensionelle. Her forsøger jeg mig med forskellige teknikker, udtryksmåder og materialer. Det være sig modellering, støbning, bøjning og limning af metaltråde og metalrør, og endelig klipning af pap og metal. Materialerne kan være fiberbeton, ler, gips og modellervoks. Dimensionerne varierer fra 10 cm til 2 meter. Jeg har også, i begrænset omfang, forsøgt mig med installationer. Det, at lave skulpturer, finder jeg relativt krævende. For at koble af tegner og maler jeg også i begrænset omfang.            

bq@kabelmail.dk