jette berg margarinen kunstner kunst moderne kunstværkstedet margarine olie akryl store flader

JETTE BERG

BILLEDKUNSTNER
Midt i en verden hvor  meget i vores samfund er under opbrud - og nedbrydning  af den verden vi kendte, nye tiltag der ikke har fundet sit leje, forandringen for forandringens  skyld ,  søger jeg  gennem mine malerier, - og som en modreaktion – at gøre opmærksom på vigtigheden af at holde fast i historien, at kende vores rødder og mærke efter, hvad vi er kommet af, at  gøre opmærksom  på  de værdier, der er grundlæggende for os  mennesker og det samfund vi lever i, og som gerne skulle binde os sammen.  En respekt for naturen og dens love og for mennesker imellem.

Uddannet hos billedkunstner H.C. Høier og billedkunstner Allan Stabell.

jetteberg.dk
Jette.art@gmail.com